Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


Gerek üniversitemiz birimlerinde, gerekse üniversitemizle işbirliği yapmak isteyen organizasyonlarda; geliştirerek ya da değiştirilerek var edilen, çoğaltılan bilgiyi, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk temelinde, karşılıklı paylaşıma – öğrenmeye öğretme ayrıcalığını da ekleyerek– aracılık etmeyi görev olarak benimsemiştir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim  Araştırma ve Uygulama Merkezi (RTEUSEM) bilginin evrenselliği ilkesinden hareketle düzenlediği ya da düzenlenmesine katkı sağladığı kurslar, seminerler, bilgi şölenleri, kongreler, sertifika programları, sergiler, eğitim fuarları ile sinema ve tiyatro esaslı kültürel faaliyetlerde üniversitenin “dünyaya açılan yüzü“ olma ayrıcalığına sahip bir birim olarak çalışmalarına devam etmektedir.