Tanıtım

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (RTEUSEM); gerek üniversitemiz birimlerinde, gerekse üniversitemizle işbirliği yapmak isteyen organizasyonlarda, geliştirilerek ya da değiştirilerek var edilen, çoğaltılan bilgiyi, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk temelinde, karşılıklı paylaşıma – öğrenmeye öğretme ayrıcalığını da ekleyerek– aracılık etmeyi görev olarak benimsemiştir. Bilginin evrenselliği ilkesinden hareketle düzenlediği ya da düzenlenmesine katkı sağladığı kurslar, seminerler, bilgi şölenleri, kongreler, sertifika programları, sergiler, eğitim fuarları ile sinema ve tiyatro esaslı kültürel faaliyetlerde üniversitenin “dünyaya açılan yüzü“ olma ayrıcalığına sahip bir birim olarak çalışmalarına devam etmektedir.